CONCEDIU: 23.12 - 5.01 (Livram din 6.01)

Politica de confidentialitate

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice S.C. GAVASROM S.R.L. are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană. Scopul colectării datelor este utilizarea lor în vederea facturării şi expediției produselor comandante pe site-ul  www .electrocasnice-cluj.ro

 

Sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare in vedera emiterii  facturii pentru produsele comandate. Refuzul dumneavoastra  determină anularea comenzii.

 

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai dumneavoastră, prin factura pentru produsele comandate.

 

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la SC.GAVASROM.SRL. sau la adresa de e-mail contact@electrocasnice-cluj.ro